ข่าว

สนั่น ชูสกุล เสนอ หากเชื่อว่าปัญหาสังคมอยู่ที่โครงสร้างและระบบที่เป็นเงื่อนไขให้เกิดความสามานย์ในระบบทุนนิยม เศรษฐกิจพอเพียงก็ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดการแก้ไขให้ตรงกับเหตุของปัญหา และต้องไม่มองอยู่ในปริมณฑลของเศรษฐกิจเท่านั้น ต้องเอาการเมือง สังคม วัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ด้านนลินี ตันธุวนิตย์ ชี้ความขัดกันของตรรกะและปฏิบัติการของเศรษฐกิจพอเพียง ในทางตรรกะ กล่าวโทษระบบทุนนิยมที่ไม่เป็นธรรม แต่อีกด้าน ยุคนจนปรับตัวโดยไม่ต้องแตะต้องระบบ ในทางปฏิบัติการของรัฐ ด้านหนึ่งบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น อีกด้านหนึ่ง บอกว่าต้องรณรงค์สิ่งนี้ในท้องถิ่น โดยคนรณรงค์เป็นคนชั้นกลาง-ชั้นสูง